APAN Cars Onmon

Termeni şi condiţii

Prezentul site cuprinde: texte, poze, baze de date, servicii, logo-uri, orice fel de informații, reclame și constituie “conţinutul” site-ului, care este proprietatea companiei APAN Cars. Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească acești Termeni și Condiții prezentați în continuare, înainte de accesarea site-ului. Parcurgerea și utilizarea site-ului www.apancars.ro reprezintă acceptarea fără limitări sau rezerve de către dumneavoastră a prezenţilor termeni și condiții. APAN Cars își rezervă dreptul, pe bază unilaterală, de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime acești termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe site-ul APAN Cars.

Descriere site-ului

www.apancars.ro este un site web de prezentare şi comercializare autovehicule mărcile Honda, Fiat, Jeep şi Alfa Romeo. Informațiile prezente pe site sunt de interes general, puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit.

Drepturi de autor

Întregul conținut al acestui site(date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date) este proprietatea APAN Cars și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. O parte din elementele enumerate anterior au ca sursă materiale de marcă furnizate de producători de automobile şi subsidiarii îndreptăţiţi ai acestora. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare. Conținutul site-ului www.apancars.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților APAN Cars.

Informaţiile oferite prin intermediul site-ului

Completarea formularealor prezente pe site va fi considerată și va reprezenta consimțămîntul dumneavoastră expres și neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte, selectarea candidaților și publicarea de date cu caracter general în cadrul campaniilor promoţionale. Utilizatorul are obligația de a completa corect datele personale și de a furniza informaţii reale. APAN Cars nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularului de înscriere. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizați. Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavaoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii “Contact” din site. Termenii și condițiile de utilizare ale site-ului sunt guvernate și interpretate conform Legilor din România.

Limitarea răspunderii

Compania APAN Cars nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă societatea APAN Cars a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
  • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de email contact@apancars.ro. Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Societatea APAN Cars nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

  • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
Societatea APAN Cars se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop. Societatea APAN Cars nu oferă nici o garanție că:
  • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
  • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
  • orice eroare de program va fi corectată.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

Legătura cu alte site-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.apancars.ro necesită o autorizație prealabilă în scris de la societatea APAN Cars. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactați responsabilul site-ului www.apancars.ro. APAN Cars nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.apancars.ro și nu este responsabilă, în nici un fel, de conținutul, produsele, serviciile disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Drept aplicabil

Termenii și condițiile prezente, precum și orice litigiu în legătură cu, sau decurgând din clauzele acestor Termeni și condiții sau din accesarea/funcționarea/disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Termenilor și condițiilor și a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la aceşti Termeni şi condiţii. Utilizatorul site-ului www.apancars.ro confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea site-ului de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.


Data ultimei actualizări : 21.06.2024